Disclaimer NL:

Ondanks alle inspanningen kan TreasuryRecruiter niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. TreasuryRecruiter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. TreasuryRecruiter behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met TreasuryRecruiter voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. TreasuryRecruiter neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

TreasuryRecruiter houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Disclaimer ENG:

Despite all efforts, TreasuryRecruiter cannot guarantee that the information on this website is fully, correct and always up to date. This also applies to all links linked directly or indirectly to this website. TreasuryRecruiter is not responsible for the content of any webpage that may be visited through such a link. TreasuryRecruiter reserves the right to make changes or to add to the information at any time without prior notice.

The use of this site does not constitute a contractual commitment or is established with TreasuryRecruiter for the purpose of requesting information, advice or services of this kind. TreasuryRecruiter disclaims all liability arising from the use of the content and does not guarantee the accuracy of the information it contains, or that access to the website will be uninterrupted at all times.

TreasuryRecruiter is not responsible for special, incidental or severe damage, including lack of accessibility, data loss and sales loss, as a result of the use of information available on this website.