Renterisico management

TreasuryRecruiter zoekt professionals die kennis en ervaring hebben ten aanzien van het beheersen van renterisico’s. Binnen renterisico management maakt men gebruik van rentederivaten waarmee men de risico’s van stijging en daling van de rente kan beheersen en controleren. Deze vorm van risicobeheersing is een belangrijk onderdeel van Treasury management.
Binnen Europa wordt de Euribor (Euro Interbank Offered Rate) als benchmark gehanteerd voor de geldmarktrente. Op basis van dit rentetarief verstrekken banken elkaar leningen en vormen deze op hun beurt de basis voor leningen aan organisaties. Uiteraard moet de professional die TreasuryRecruiter voor u zoekt voldoen aan uw eisen op dit gebied.

Voor meer informatie bel TreasuryRecruiter 06 – 815 621 79 of stuur een e-mail naar info@treasuryrecruiter.nl.