Werkwijze

TreasuryRecruiter wil je graag begeleiden bij de volgende stap in jouw carrière. Ons selectieproces richt zich op jouw vaardigheden, competenties en persoonlijkheid. Vacatures waar wij voor werven zijn onder andere:

 • Group Treasurer
 • Regional / Divisional Treasurer
 • Deputy / Assistant Treasurer
 • Corporate Funding Expert
 • Treasury Manager
 • Cash Manager
 • Risk Manager
 • Foreign Exchange Manager
 • Treasury Controller
 • Treasury Accountant
 • Treasury Dealer
 • Treasury Analyst
 • Treasury Project Manager
 • Treasury Consultant
 • Front-, Mid- en Backofficer
 • Compliance Officer
 • Insurance Manager
        

De procedure voor jou als kandidaat verloopt volgens de volgende stappen:

Persoonlijk gesprek

Na een selectie zal in een persoonlijk gesprek ter sprake komen wie je bent, wat je kunt en wat jij ambieert. Het gesprek heeft een tweeledig karakter te weten persoonlijk en inhoudelijk. Bij het persoonlijke deel willen wij de mens achter de kandidaat leren kennen en of zijn/haar profiel past bij de bedrijfscultuur. Bij het inhoudelijke deel van het gesprek zal er gekeken worden of de kennis en ervaring aansluiten op de functie-eisen van de opdrachtgever.

Persoonlijkheidsprofiel

TreasuryRecruiter maakt tijdens het gesprek gebruik van een checklist competenties. Hiermee maken wij inzichtelijk in hoeverre jij competenties beheerst of kunt ontwikkelen die voor de functie vereist zijn.

Voordracht
Op basis van het gesprek en de uitkomsten van de checklist competenties beslissen wij of wij jou wel of niet voordragen voor de betreffende vacature. Indien wij jou selecteren dan leggen wij de opdrachtgever jouw C.V. en kandidatenprofiel voor.

Begeleiding

In het proces zal TreasuryRecruiter jou tot na de formele aanstelling begeleiden. Indien een kandidaat die wij hebben voorgesteld wordt uitgenodigd, zullen wij bij het gehele proces betrokken blijven. Een goede en eerlijke feedback van en naar beide partijen is essentieel voor een zo optimaal mogelijke procedure.

Assessment

TreasuryRecruiter kan indien van toepassing erkende en onafhankelijke bureaus inschakelen tijdens de procedure.

Nazorg

TreasuryRecruiter zal na één maand van de aanstelling contact opnemen met de opdrachtgever én kandidaat om te evalueren of voor beide partijen de juiste keuze is gemaakt. De feedback die wij hiervan ontvangen is essentieel om nog beter maatwerk te kunnen leveren.