Treasury analyse

TreasuryRecruiter zoekt professionals die zich hebben gespecialiseerd in Treasury analyse. Deze tak van sport kan uit de volgende werkzaamheden bestaan: vaststellen begrotingen, onderzoeken economische trends, monitoren van beleggingen en uitvoeren van de dagelijkse Treasury werkzaamheden. Treasury analisten beheren cash flow en bank gerelateerde Treasuryactiviteiten. De bankactiviteiten omvatten onder andere het uitvoeren van bankoverschrijvingen en het beoordelen van bank rapportages om te controleren of alle betalingen die door en naar de organisatie worden gemaakt correct zijn uitgevoerd. Een Treasury analist kan belast zijn met het reconciliatie proces van bank rekeningen  en oplossen van discrepanties. TreasuryRecruiter beseft zich terdege dat een goede analist binnen Treasury onmisbaar is.

Voor meer informatie bel TreasuryRecruiter 06 – 815 621 79 of stuur een e-mail naar info@treasuryrecruiter.nl.