Geld- en kapitaalmarkt

Op de geldmarkt worden vermogenstitels met een korte looptijd (tot 1 a 2 jaar) verhandeld en op de kapitaalmarkt vermogenstitels met een looptijd langer dan 2 jaar. TreasuryRecruiter bemiddelt voor bedrijven die actief zijn voor hun funding op deze markten en zoekt naar deze experts. Binnen dit gebied houden zij zich bezig met Treasury, cashmanagement en valuta- renterisicobeheer met als doel te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en rente.TreasuryRecruiter weet uit ervaring dat de geld- en kapitaalmarkt niet meer weg te denken is uit de dagelijkse activiteiten binnen een organisatie.

Voor meer informatie bel TreasuryRecruiter 06 – 815 621 79 of stuur een e-mail naar info@treasuryrecruiter.nl.